POGOJI SODELOVANJA  NA »SLOVENIJA KAMP 2017«

Kot organizator tega  in ostalih projektov v okviru našega podjetja S-kamp d.o.o., Vas prosimo da podrobno preberete spodnje pogoje sodelovanja.
Spodaj podpisani starš oz. skrbnik, prijavljam svojega otroka oz. varovanca na nogometni kamp »SLOVENIJA KAMP 2017« na v prijavnici izbrano lokacijo in se strinjam, ter potrjujem  spodaj navedene pogoje prijave.

ZDRAVSTVENI POGOJI

S podpisom starš oz. skrbnik potrjujem, da je otrok telesno pripravljen na udeležbo na nogometnem kampu na katerega je prijavljen in da nima bolezni ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana, itd.) bom takoj obvestil organizatorja kampa. Potrjujem tudi, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v  okviru kampa  (sprehodi, igre, kopanje na bazenu, animacije, itd.)

PLAČILNI POGOJI

Plačilo kampa je možno samo preko vplačila na TRR.  Za izbrani  način plačila boste na navedeni naslov prejeli predračun, ki ga plačate preko UPN na TRR podjetja S-KAMP d.o.o.  Po plačilu Vam bomo na mail posredovali račun. Otrok je  prijavljen na kamp po prejetju plačila.

CENA UDELEŽBE NA KAMPU

Cena 5 dnevne udeležbe na kampu z zaključno prireditvijo 6 dan je 130 EUR. Ta cena velja do 5. junija po tem datumu je cena 140 EUR.
Krajša udeležba je možna samo po vnaprejšnjem dogovoru in znaša 85 EUR.

ODPOVED

Starš oz. skrbnik  ima pravico do uveljavljanja vračila plačila ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (otroci zakonci, starši) v primeru, da udeležbo na kampu zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dva dni pred pričetkom kampa. Podjetje S-KAMP d.o.o., si  v tem primeru pridržuje pravico obračunati manipulativne stroške v višini 40 EUR.

V primeru odpovedi prijave v zadnjih 24 urah pred samim začetkom kampa  si podjetje S-KAMP d.o.o. pridružuje pravico do  celotnega  zneska, katerega je starš oz. skrbnik plačal ob prijavi na kamp. Povračila ni mogoče zahtevati po datumu začetka kampa, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela kampa.

Udeleženec lahko na svojo željo kadarkoli prekine udejstvovanje na kampu, vendar v nobenem primeru ni upravičen do delnega ali povračila v celoti.Podjetje S.KAMP d.o.o., si v primeru premajhnega  števila prijavljenih na določeno lokacijo kampa, pridružuje pravico do prerazporeditve otrok v ostale kampe oz. do odpovedi kampa.

POGOJI O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Vsi podatki, ki jih bo podjetje S-KAMP d.o.o.,  pridobilo z vpisom preko spletne strani, bodo uporabljeni izključno za izvedbo kampa in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali ali z njimi manipulirali izven obsega projekta » SLOVENIJA KAMP «, razen elektronskih naslovov, ki bodo na razpolago tudi pokroviteljem za njihove marketinške akcije.

DOVOLJENJE ZA OBJAVO FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV

S prijavo na kamp »SLOVENIJA KAMP 2016« dovoljujem  uporabo in/ali objavo fotografij in video posnetkov svojega otroka oz. varovanca,  za promocijske namene v različnih medijih npr. (spletna stran, facebook, televizija), ki so bile posnete na nogometnem kampu. Podjetje S-KAMP d.o.o  zagotavlja uporabo tega materiala samo  v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev oseb na mediju.

PRAVNI POGOJI

Udeleženec – otrok  se udeleži kampa »SLOVENIJA KAMP 2017«  na lastno odgovornost. Organizatorji dogodka ne nosijo odgovornosti za poškodbe, travme, trpljenje, smrt ali materialno škodo  v času trajanja kampa  ter med potovanjem na kamp ali iz kampa.

S KLJUKICO  NA PRIJAVI SPREJEMAM ZGORAJ NAVEDENE POGOJE SODELOVANJA V »SLOVENIJA KAMP 2017«

 

facebook_page_plugin

Animacije letošnjega kampa so povezane z ligo prvakov